Deze aanpak wordt meestal gedaan door middel van regelgeving en wetgeving. Als het bedrijf zich bezighoudt met fabricage, wordt verwacht dat de voorschriften en wetgeving van toepassing zijn op zijn producten, productie en levering.

Een benadering van duurzame ontwikkeling wordt toegepast wanneer een bedrijf een evenwicht zoekt tussen de natuurlijke omgeving en zijn zakelijke omgeving. Deze benadering richt zich op de ontwikkeling van praktijken en beleid die gericht zijn op de behoeften van zowel de natuurlijke omgeving als haar commerciële omgeving. Deze omvatten milieumonitoring, ontwikkeling en implementatie van beleid en procedures, en beheersinstrumenten, en beoordeling en analyse van informatie.

Hoewel de activiteiten van een bedrijf een directe impact hebben op het milieu, kan milieumonitoring niet voorkomen dat er negatieve veranderingen in het milieu optreden. Het stelt het bedrijf alleen in staat om op die veranderingen te anticiperen en maatregelen te nemen om ze aan te pakken. Door een evenwichtige aanpak kan monitoring het bedrijf helpen de effecten van milieuveranderingen die optreden te minimaliseren door zorgvuldige planning en effectieve implementatie van beleid en procedures.

Milieumonitoring wordt ook beschouwd als onderdeel van het risicobeheerproces. Een bedrijf kan ervoor kiezen om milieurisicobeoordelingen (ERA's) te gebruiken als onderdeel van zijn risicobeheerstrategie. Een ERA is een analyse van de blootstelling van een bedrijf aan milieurisico's en mogelijke milieueffecten.

Het doel van milieumanagement is om de impact van milieuveranderingen op de bedrijfsvoering te minimaliseren. Milieumonitoring alleen garandeert echter niet de vermindering van de milieu-impact. In feite kan het de impact van bepaalde milieuveranderingen verminderen als het bedrijf effectieve en efficiënte beleidslijnen en procedures implementeert en naleeft, en de gevestigde regelgevingen en wetgevingen naleeft. Een beoordeling geeft echter geen volledig beeld van de impact van een milieuverandering op de bedrijfsvoering.

Het bedrijf moet ook periodiek de effecten van milieumonitoring evalueren om ervoor te zorgen dat het in staat is om milieumonitoring effectief te implementeren. Deze evaluaties moeten testen, bewaken en rapporteren omvatten. Monitoring omvat het evalueren van de naleving van systemen, processen, praktijken en procedures, het analyseren van gegevens uit het systeem en het evalueren van de prestaties van de systemen.

Alle soorten milieubeheer kunnen worden uitgevoerd door een milieubedrijf. Ze kunnen variëren naargelang de aard van het bedrijf.

.

Ook interessant

Milieu

Relaties en OmgevingVeranderingen in het milieu is een belangrijke kwestie voor het menselijk ras. Het is waar dat de mens veroorzaken de veranderinge ...

Lees verder

Recyclage

Verschillende soorten recyclingEr zijn verschillende soorten recycling. Deze omvatten papier, glas, metalen, plastic en voedingsproducten. Afhankelijk ...

Lees verder

Afvalbehandeling En Afvalverwerking

Hoe wordt afval geclassificeerd als afval?De term afvalverwerking en afvalverwerking (WTP) is eigenlijk vrij gecompliceerd en heeft veel verschillend ...

Lees verder